THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA NHÀ HÁT NHẠC, VŨ KỊCH VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2915/BVHTTDL-TCCB ngày 09/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

 1. Điều kiện chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 1. e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 3. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:

2.1. Vị trí Diễn viên hạng III (mã số: V.10.04.14) Đoàn Ca kịch: 04 vị trí

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với Diễn viên hạng III (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Thanh nhạc.

2.2. Vị trí Diễn viên hạng III (mã số: V.10.04.14) Đoàn Nhạc kịch: 01 vị trí

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với Diễn viên hạng III (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Âm nhạc (Bộ gõ)

2.3. Vị trí Diễn viên hạng IV (mã số: V.10.04.15) Đoàn Vũ kịch: 01 vị trí

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với Diễn viên hạng IV (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Nghệ thuật biểu diễn Kịch Múa; Diễn viên Múa, Biên đạo múa.

2.4. Vị trí Chuyên viên (mã ngạch 01.003): 02 vị trí

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự)

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, cụ thể:

+ Phòng Tổ chức biểu diễn: 01 Chuyên viên làm công tác Tổ chức biểu diễn, tốt nghiệp ngành: Quản lý văn hóa; Quản trị kinh doanh, Tổ chức sự kiện.

+ Phòng Nghệ thuật: 01 Chuyên viên làm công tác lập kế hoạch, tổng hợp, sưu tầm các chương trình nghệ thuật, tốt nghiệp ngành: Âm nhạc; Thanh nhạc; Sư phạm nghệ thuật; Giáo dục sư phạm (liên quan đến âm nhạc).

 1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển

3.1. Hồ sơ đăng kí dự tuyển:

 1. a) Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký xét tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký hoặc gửi qua đường bưu chính.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký xét tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

 1. b) Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt có chứng thực và bản sao y giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
 2. c) Trường hợp người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2021 của Chính Phủ: nộp giấy chứng nhận có liên quan.
 3. d) Nộp 02 ảnh màu cỡ 4x6cm: 01 ảnh dán vào Phiếu đăng ký dự tuyển; 01 ảnh nộp kèm Hồ sơ dự tuyển.

3.2. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo nội dung Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Hình thức nộp lệ phí: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển sẽ nộp lệ phí khi tham dự xét tuyển vòng 1.

– Trường hợp thí sinh đủ điều kiện nhưng không tham dự xét tuyển thì Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam không hoàn trả lại hồ sơ đăng kí và lệ phí dự tuyển.

 3.3. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển:

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển của người đăng ký xét tuyển là 30 ngày (kể từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 19/11/2023) thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký xét tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

3.4. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Bộ phận Tổ chức thuộc Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, số 11, ngõ Núi Trúc phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại:

024.38463528 (chị Hạnh – Bộ phận Tổ chức cán bộ).

 1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 1. Vòng 1: Xét phiếu đăng ký dự tuyển
 2. a) Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký xét tuyển, hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 3. b) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng xét tuyển lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, đồng thời đăng tải nội dung trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị xét tuyển.
 4. c) Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
 5. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 6. a) Hình thức thi: Thực hành.
 7. b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 8. c) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.
 9. d) Thời gian thực hành do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức quyết định.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Phan Mạnh Đức

Did you like this? Share it!

0 comments on “THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA NHÀ HÁT NHẠC, VŨ KỊCH VIỆT NAM

Comments are closed.