Đoàn Nhạc kịch

Nghiêm Huy Vũ

Nghệ sĩ Contrabass Nghiêm Huy Vũ sinh năm 1978, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Contrabass tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện nay, anh đang công tác tại đoàn Nhạc kịch Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, anh đã từng biểu diễn trong các vở Ballet và Opera nổi tiếng, trong đó có thể kể đến: vở Ballet “Kẹp Hạt Dẻ”, vở Ballet “Hồ Thiên Nga”, vở Opera “Carmen”, vở Opera “Cosi fan tutte”, vở Opera “Người tạc tượng”,…

Lê Thị Quỳnh Giang

Nghệ sĩ Cello Lê Thị Quỳnh Giang sinh năm 1971, tốt nghiệp chuyên ngành Cello tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Từ năm 1996 đến nay, cô công tác tại đoàn Nhạc kịch, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, cô đã từng biểu diễn trong các chương trình lớn của nhà hát, trong đó có thể kể đến: vở Ballet “Kẹp Hạt Dẻ”, vở Ballet “Hồ Thiên Nga”, vở Opera “Carmen”, vở Opera “Cosi fan tutte”, vở Opera “Người tạc tượng”,… Năm 2004 và 2005, cô cùng với Nhà hát lưu diễn tại Viên Chăn (Lào) và Côn Minh (Trung Quốc)..

Nguyễn Kiều Trung

Nghệ sĩ Clarinet Nguyễn Kiều Trung sinh năm 1969, tốt nghiệp cử nhân Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện nay, anh đang làm việc tại đoàn Nhạc kịch, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, cô đã từng tham gia biểu diễn trong các chương trình lớn của Nhà hát như: vở Ballet “Kẹp Hạt Dẻ”, “Hồ Thiên Nga”, vở Opera “Cô Sao”, “Lá đỏ”, “Người tạc tượng”,…

Đỗ Thu Hương

Nghệ sĩ Violin Đỗ Thu Hương sinh năm 1973, tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã từng đạt được học bổng toàn phần của tổ chức DAAD (Tổ chức trao đổi học thuật Đức) và theo học nâng cao khoá học Nhạc thính phòng đàn Violin tại Karlruhe (CHLB Đức). Năm 1999 – 2000, cô tham gia các buổi biểu diễn hoà nhạc thính phòng tại thành phố Bonn, Đức.

Hiện nay, cô đang công tác tại đoàn Nhạc kịch, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, cô đã từng tham gia biểu diễn trong các chương trình lớn của Nhà hát như: vở Ballet “Kẹp Hạt Dẻ”, “Hồ Thiên Nga”, vở Opera “Carmen”, “Cosi fan tutte”, “Người tạc tượng”,… Ngoài ra, cô cũng tham gia nhiều chương trình hoà nhạc giao hưởng, thính phòng của các nhà soạn nhạc lớn như: Mozart, Beethoveen, Bach, Verdi, Mendelssohn; Tchaikovsky, Đỗ Hồng Quân,…

Năm 2004 và 2005, cô cùng với Nhà hát lưu diễn tại Viên Chăn (Lào) và Côn Minh (Trung Quốc).

Nguyễn Diệu Hương

Nghệ sĩ Cello Nguyễn Diệu Hương sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện nay, cô đang công tác tại đoàn Nhạc kịch, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, cô đã từng tham gia biểu diễn trong các chương trình lớn của Nhà hát như: vở Ballet “Kẹp Hạt Dẻ”, “Hồ Thiên Nga”, vở Opera “Carmen”, “Cosi fan tutte”, “Người tạc tượng”,…

Nguyễn Minh Quý

Nghệ sĩ Kèn Trumpet Nguyễn Minh Quý sinh năm 1985, tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện nay, anh đang công tác tại đoàn Nhạc kịch, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc tại đây, anh đã từng tham gia  các chương trình lớn của Nhà hát, như vở Ballet “Kẹp Hạt Dẻ”, “Hồ Thiên Nga”, vở Opera “Carmen”, “Cosi fan tutte”, “Người tạc tượng”,… Ngoài ra, anh cũng cùng dàn nhạc biểu diễn những tác phẩm giao hưởng nổi tiếng như: Symphony No.9 (Beethoven), Symphony No.9 (Dvorak),…