Uncategorized

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Năm 2017, anh bắt đầu làm việc tại phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đến năm 2020, anh chuyển sang công tác tại phòng Hành chính tổng hợp của Nhà hát.

Lê Mạnh Dũng

Lê Mạnh Dũng sinh năm 1981, tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Từ năm 2007 đến 2019, anh đảm nhiệm vị trí kỹ thuật viên tại Phòng Tổ chức Biểu diễn. Năm 2020, anh sang Phòng Hành chính tổng hợp, phụ trách Quản lý kỹ thuật tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Phan Văn Dũng

Phan Văn Dũng sinh năm 1961, tốt nghiệp trung cấp ngành Âm nhạc, cử nhân ngành Luật và cử nhân ngành Chính trị. Ngoài ra, anh đã từng tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện Hành chính quốc gia.

Anh bắt đầu công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ năm 1999. Hiện tại, anh đang đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Hành chính.

Ngoài công việc tại nhà hát, anh còn tham gia Hội Luật gia Việt Nam và Câu lạc bộ Văn hoá Huế tại Hà Nội.

Phạm Văn Vĩnh

Phạm Văn Vĩnh sinh năm 1975, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Anh bắt đầu công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ năm 2011. Năm 2016, anh tốt nghiệp cao học chuyên ngành Kế toán tài chính. Hiện tại, anh đang đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng của Nhà hát.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Thu Huyền sinh năm 1966, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán. Từ năm 1999 đến nay, cô công tác tại phòng Hành chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán. Hiện nay, cô đang công tác tại phòng Hành chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Nguyễn Kim Thoa

Nguyễn Kim Thoa sinh năm 1967, tốt nghiệp chuyên ngành Thủ quỹ & Văn thư. Từ năm 1986 đến nay, cô công tác tại phòng Hành chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Nguyễn Bích Hạnh

Nguyễn Bích Hạnh sinh năm 1977, tốt nghiệp Đaị học Văn hoá. Hiện nay cô đang đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Hoàng Thị Dịu

Hoàng Thị Dịu sinh năm 1989, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công. Hiện nay cô đang đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Phạm Hà My

Phạm Hà My sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện nay cô đang đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.