Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2023

Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 sau kỳ thi sát hạch được tổ chức một cách nghiêm túc tại trụ sở Nhà hát vào ngày 30 tháng 1 năm 2024.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2023

Comments are closed.