Nguyễn Kim Thoa

Nguyễn Kim Thoa sinh năm 1967, tốt nghiệp chuyên ngành Thủ quỹ & Văn thư. Từ năm 1986 đến nay, cô công tác tại phòng Hành chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nguyễn Kim Thoa

Comments are closed.