Nguyễn Bích Hạnh

Nguyễn Bích Hạnh sinh năm 1977, tốt nghiệp Đaị học Văn hoá. Hiện nay cô đang đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nguyễn Bích Hạnh

Comments are closed.