Nguyễn Đình Khánh

Ca sĩ Nguyễn Đình Khánh tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2016. Từ năm 2018 cho đến nay anh công tác tại đoàn Ca kịch, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nguyễn Đình Khánh

Comments are closed.