Dương Hồng Vân

Dương Hồng Vân sinh năm 1972. Chị tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý hành chính tại Học viện Hành chính quốc gia. Chị về công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ năm 1991, chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện phục trang. Chị tham gia tất cả các chương trình của Nhà hát.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Dương Hồng Vân

Comments are closed.