Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Chí Thanh sinh năm 1971. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Đại học văn hóa. Anh về công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ năm 2004, chịu trách nhiệm quản lý sân khấu. Anh tham gia tất cả các chương trình của Nhà hát.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nguyễn Chí Thanh

Comments are closed.