Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Năm 2017, anh bắt đầu làm việc tại phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đến năm 2020, anh chuyển sang công tác tại phòng Hành chính tổng hợp của Nhà hát.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nguyễn Tiến Dũng

Comments are closed.