Phạm Hà My

Phạm Hà My sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện nay cô đang đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Phạm Hà My

Comments are closed.