Vũ Tuấn Anh

Vũ Tuấn Anh sinh năm 1966, tốt nghiệp Cao đẳng Đạo diễn Ánh sáng tại trường Đại học Văn hoá Nghệ Thuật Quân Đội.Từ năm 1985 đến nay, anh phụ trách âm thanh tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Anh tham gia tất cả các tác phẩm của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Did you like this? Share it!

0 comments on “Vũ Tuấn Anh

Comments are closed.